Uddrag af skolens tilsynsrapport juni 2021:

Ved hvert besøg på Freds Skolen har jeg oplevet, at der hersker en god stemning præget af tryghed og stort nærvær...

Jeg oplever en skole med en meget åben kultur og som arbejder seriøst og målrettet med at udvikle elever med en meget blandet kulturel baggrund til velfungerende borgere i det danske samfund..

 

Gennem mine to tilsynsbesøg, grundige samtale med skolens leder, skolens målbeskrivelser og evalueringsrapport samt dialoger med skolens lærere og elever er jeg overbevist om, at Freds Skolen arbejder vedholdende og målrettet på at udvikle sine elever til hele mennesker med såvel personlige, sociale og faglige kompetencer i en sådan grad at det til fulde står mål med, hvad der almindeligvis kræves i den danske folkeskole. Jeg er heller ikke i tvivl om, at begrebet demokratisk dannelse spiller en stor rolle i skolens dagligdag, og at eleverne forberedes til at kunne leve i et samfund som det danske med frihed, folkestyre og ligestilling.

Niels Christian Buch, tilsynsførende

Læs hele rapporten

Uddrag af skolens tilsynsrapport juni 2020:

"Freds Skolen er en skole, som på mange måder stiler efter at udføre folkeskolens opgaver for en elevgruppe, der har behov for at opbygge en dansk identitet. Elevgruppen har andre forudsætninger end flertallet af danske elever, men skolen har udviklet dens forudsætninger for at føre eleverne ind i en skolegang, der styrker elevernes tro på, at de kan skabe sig en god fremtid i det danske samfund. På denne skole føler eleverne sig ikke som mindreværdige, men er stolte over deres baggrund og ivrige efter at indgå i det danske samfund..."

Læs hele rapporten

Cecil Christensen, Tilsynsførende

Uddrag af skolens tilsynsrapport maj 2019:

"Skolen er i hele sit virke lagt an på, at den skal virke tæt på og parallelt med folkeskolen. Skolen arbejder særdeles systematisk med den pædagogiske ledelse af skolen...Der arbejdes struktureret med uddannelsesvejledningen af de unge, hvoraf 75% efter 9. klasse overgår til en gymnasial uddannelse...

Skolens udformning af elevrådsarbejdet, som involverer alle skolens elever, vil jeg vurdere som en praktisk opøvelse i demokratisk dannelse. Den løbende kommunikation mellem elever og lærere viser også, at der er en stadig udveksling af synspunkter, hvor eleverne vænnes til at argumentere for deres meninger og holdning.." Læs hele rapporten

Cecil Christensen, Tilsynsførende

Der tilbydes skolebus fra mange områder bl.a. Roskilde, Ringsted, Tåstrup, Albertslund, Ishøj, Hvidovre og Køge.

 

- Ring for at høre om ventelisterne på ruterne.

Se skolens nye elektroniske Smartboard og 

foredrag om "Gamemakers"

nov.2018

 

- Se billederne

 Freds Skolens Aktivitetsdage

   med 1.hjælps-undervisning

            marts 2018

 

- Se billederne under galleriet

Se mere.....

 

 

 

 

 

 

 

NYHEDER

Freds Skolens Motionsdag

fandt sted d.2. oktober 2020

- Se mere under Galleriet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------

Mød en tidligere 9.kl.elev:

 

 

 

 

 

  

  ---

 

-------------------------------

7.klasses Lejrskole 

Sønderborg maj 2018

----------------------------

Åbning af

skolens nye boldbane

Januar 2017

Dheeg.png

Læs skolens erklæring om deres arbejde med: "Medborgerskab og demokrati og

advaren mod ekstremisme"

IMG-20180518-WA0026.jpg

Brug denne hjemmeside til at tjekke alt om skolen.

For mere viden om skolen er du altid velkommen til at kontakte os personligt, telefonisk, eller skriftligt:

 

Kamstrupvej 55, 4000 Roskilde, Tlf.: 4632 4669, mail@fredsskolen.dk