top of page

Specialundervisning

 

Freds Skolen prioriterer et højt fagligt niveau. Vurderer skolen behov for specialundervisning sættes det ind på et meget tidligt tidspunkt, og der afsættes tilstrækkeligt med resourser dertil.

Dette gøres ved en hurtig indsats vha. både gruppe-læseprøver for hvert klassetrin 2 gange årligt (OS og SL), samt individuelle læseprøver og samarbejde med PPR i Roskilde (skolepsykolog, talepædagog og læse-/stavekonsulent).

Specialundervisningen varetages af dygtige og kvalificerede lærere med erfaring indenfor området.

Elever, med behov for sprogstøtte pga. manglende danskkundskaber, vil blive tilbudt timer til støtte i fortrinsvis danskfaget. Deres behov for støtte vil løbende blive vurderet bl.a. ved hjælp af UVM's "Sprogprøver".

 

bottom of page