Specialundervisning

 

Freds Skolen prioriterer et højt fagligt niveau. Vurderer skolen behov for specialundervisning sættes det ind på et meget tidligt tidspunkt, og der afsættes tilstrækkeligt med resourser dertil.

Dette gøres ved en hurtig indsats vha. både gruppe læseprøver for hvert klasse trin 2 gange årligt (OS og SL), samt individuelle læseprøver og samarbejde med PPR i Roskilde (skolepsykolog, talepædagog og læse-/stavekonsulent).

Specialundervisningen varetages af dygtige og kvalificerede lærere med erfaring indenfor området.