top of page

Undervisningsplaner

 

En fri grundskole skal give undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Ifølge Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr 665 af 27/06/2005 og senere ændringer til forskriften

LOV Nr. 592 af 24/06/2005 skal:

 

Uddrag:

§ 1 a. Skolen fastsætte slutmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan

opdeles i, og for folkeskolens obligatoriske emner.

Stk. 2. Skolen udarbejde undervisningsplaner for de fagområder og emner, der er nævnt i stk. 1. Undervisningsplanerne skal angive udviklingen hen mod slutmålene, beskrive, på hvilke klasse- eller alderstrin der arbejdes med de forskellige fagområder og emner, samt beskrive, hvorledes det samlede undervisningstilbud giver mulighed for alsidig personlig udvikling.

Stk. 3. Skolen fastsætte mål for undervisningen i dansk, regning/matematik, engelsk, geografi, biologi og fysik/kemi på bestemte tidspunkter i det samlede undervisningsforløb (delmål).

Stk. 4. I det omfang skolen ikke har fastsat slutmål, jf. stk. 1, og delmål, jf. stk. 3, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, gælder de slutmål henholdsvis trinmål (Fælles Mål), der er fastsat for undervisning i folkeskolen

 

Freds Skolen’s undervisning tager sit udgangspunkt i Undervisningsministeriets ”Fælles mål”, undtaget for de praktisk-musiske fag. Her har skolen udarbejdet sine egne slutmål og undervisningsplaner, som kan ses nedenfor. Som tilføjelse kan nævnes at der fra skoleåret 2019/20 følges UVM's Fælles mål for faget Billedkunst i 7. + 8.kl. med tilhørende afgangsprøve i 8.kl. (fra 2020/21).

 

Fælles Mål dækker over to sæt af faglige tekster til skolens fag og emner:- De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder (slutmål) og trinmål samt mål og bindende indholdsbeskrivelser for børnehaveklassen. 

- De vejledende læseplaner og beskrivelser af udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål.

Vi henviser til link på Undervisningsministeriets hjemmeside:http://www.faellesmaal.uvm.dk

 

Freds Skolen tilbyder Folkeskolens Afgangsprøver i alle fag undtagen kristendomskundskab.

Freds Skolen giver ikke undervisning i faget kristendomskundskab pga. skolens værdigrundlag, og eleverne i 9. klasse er derfor også fritaget for prøveafholdelse i faget.

"Freds Skolens erklæring om arbejdet

med medborgerskab og demokrati

og advaren mod ekstremisme" Jan.2016

UndervisningsMiljøVurdering

2019/20

UndervisningsMiljøVurdering

2022/23

Antimobbestrategi

Sep.2017

bottom of page