top of page

Fred Skolen er en lille skole med ca.150 elever. Skolens lærerteam består af 12 kvalificerede og engagerede personer med både dansk og arabisk baggrund. 

Dette er med til at give eleven tryghed. Alle kender alle

Undervisningen foregår i klasser med lav klassekvotient, hvilket giver læreren god tid til hver enkelt elev.

Introduktion

 

Freds Skolen er en selvejende institution, som tilbyder undervisning fra børnehave- til 10. klasse.

Skolen er grundlagt i 2003. Skolens øverste myndighed er bestyrelsen. 

  • På Freds Skolen prioriterer vi at styrke den enkelte elevs faglige udvikling, samt at gøre skolen til et rart sted at være for alle

  • Skolen har, i den tid den har eksisteret, opbygget et erfaringsgrundlag i undervisning af specielt tosprogede elever. Ligeledes har vi opnået gode resultater ved en tidlig indsats omkring uddannelsesvejledning og målsætning for den enklete elevs videre uddannelsesforløb ud fra deres kompetencer. 

  • Skolen vægter et tæt skole-hjem samarbejde via en åben og konstruktiv dialog mellem skole, elev og forældre. Skole-hjem samarbejdet udfoldes bl.a. på fælles forældremøder, til forældresamtaler og kulturelle arrangementer.

Målsætning og værdigrundlag

 

Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag:

 

A- at give undervisning inden for Bh. klassen - 10. klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

B- at medvirke til, at samarbejdet med forældrene bibringer børnene de bedst mulige betingelser for at udvikle sig fysisk, åndeligt, intellektuelt og socialt på en måde, der er i overensstemmelse med den moderate islamiske og arabiske kultur samt forberede eleverne til et liv i demokrati og frihed.

C- at tage del i elevernes opdragelse og gøre det muligt for dem at udvikle sig alsidigt og personligt. Skolen skal under hele undervisningsforløbet sikre at børnenes danskkundskaber står mål med det som kræves for at eleverne fortroligt kan begå sig i det danske samfund. Skolen skal yderligere tilbyde eleverne modersmålsundervisning som vil være dem en styrke og ballast i forhold til omverdenen.

D- at disse mål skal søges opfyldt igennem tæt samarbejde imellem forældre, bestyrelse og kvalificeret personale, og der skal lægges vægt på, at der forgår en løbende evaluering med henblik på forbedring.

 

Freds Skolens vedtægter

vedtaget 9.marts 2007

- Godkendt af ministeriet 12.jun.2007

Vedtægterne offentliggjort på hjemmesiden d.25/3-17 - 

og på den tidligere hjemmeside fra 2007

Freds Skolens Antimobbestrategi 

                 september 2017

bottom of page