top of page
Bestyrelsen

 

Skolebestyrelsen består af fem medlemmer. Skolelederen er sekretær for bestyrelsen og deltager i skolebestyrelsens møder.Skolebestyrelsens fastsætter principper for skolens virke og godkender budgetter og undervisningsmidler. Alle forældre og elever kan henvende sig til skolebestyrelsen om emner af generel karakter.

 

Du kan skrive direkte til skolebestyrelsen og få deres svar på dine spørgsmål. For at sikre at henvendelserne er et område skolebestyrelsen reelt beskæftiger sig med, vil vi kort præcisere hvilke emner der er relevante, og hvilke emner du i stedet skal rette henvendelse til skolens ledelse omkring.

 

Skolebestyrelsen beskæftiger sig med de principielle og overordnede spørgsmål, dvs. skolens økonomi, virksomhedsplanen og lign.

 

Skolebestyrelsen beskæftiger sig ikke med den daglige ledelse af skolen, administrative spørgsmål, personaleforhold, sygefravær, gårdvagtsordningen, forsikringsforhold og undervisningens planlægning og gennemførelse og lign. På disse områder skal du henvende dig til skolens ledelse.

 

Vi håber denne service kan blive til gavn for alle skolens brugere og interessenter.

 

Bestyrelsesformand

 

Bilal Ghazal (bilal@fredsskolen.dk)

 

bottom of page